Uncategorized @fa, بخش

اهمیت بهداشت

اهمیت بهداشت و رعایت شیوه های بهداشتی در صنایع غذایی نقش مهمی در از بین بردن مسمومیت های غذایی و بیماری های ناشی از مواد غذایی و آلودگی های احتمالی دارند.

رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت مواد غذایی به منظور حفظ شهرت شرکت شما در هر زمینه ای که فععالیت میکنید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. روش های بهداشتی ناموفق می تواند به شیوع بیماری ناشی از مواد غذایی کمک کرده و سلامت عمومی را در معرض خطر قرار دهد. همه ما از اهمیت حداکثر بهداشت و تأثیر آن بر

زندگیمان آگاه هستیم.

 

تجهیزات بهداشتی تنریور ، دارای گواهی” اچ-ا-سی-سی-پی “است که به زبان ترکی به ، به معنی “تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی” . یعنی با الزامات سیستم ایمنی که تعیین کننده مقررات بهداشتی اساسی برای تولید مواد غذایی سالم است، مطابقت دارد. این دستگاه همچنین تجهیزات سازگار با ایزو ۲۲۰۰۰ و سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بی-آر-سی را ارائه می دهد ، که این قوانین و احتیاط هایی را که باید در هنگام تولید ، فرآوری ، نگهداری و توزیع مواد غذایی در تسهیلات مشتریان درنظر گرفته می شود ، مشخص می کند.